Studentenenquête aanleiding tot vernieuwen Honours Classes

Tussen 21 augustus en 6 september kunnen studenten zich aanmelden  voor de Honours Classes van het aankomende semester. Jaarlijks worden de Honours Classes geëvalueerd, waarbij de mening van studenten een belangrijke rol speelt. Dit jaar waren de resultaten van de studentenenquête aanleiding om de Honours Classes verder te ontwikkelen.

Begin 2017 gaven bijna 200 honoursstudenten hun mening over de Honours Classes van de Honours Academy. Via een enquête konden de studenten zowel aangeven of de Classes inhoudelijk aan hun verwachtingen voldeden als aangeven of het paste binnen hun reguliere programma. Voor het aanbod van 2017-2018 waren de resultaten van die enquête een belangrijke inspiratiebron.


Meer Honours Classes in het eerste semester

“Veel studenten hebben aangegeven het jammer te vinden dat er maar weinig Honours Classes in het eerste semester worden gegeven”, legt onderwijscoördinator Jennifer Schijf uit. “Dat er in het tweede semester meer Classes mogelijk zijn, komt doordat veel studenten dan een scriptie schrijven, waardoor docenten minder reguliere vakken hoeven te geven en dus tijd hebben voor een Honours Class.” Toch is het voor aankomend semester al gelukt om meer Classes in te plannen. “Eerst vond 25% van de Classes in het eerste semester plaats, dit jaar is dat al 33%”, aldus Schijf.


Vraag naar actuele thema's en praktische vaardigheden

De Honours Classes worden lang van tevoren voorbereid, waardoor het lastig was om dit jaar nog grote aanpassingen te maken op basis van de resultaten. “Studenten gaan er vanaf 2018-2019 dus nog meer van merken, maar ook dit jaar hebben we gelukkig al wat kunnen doen”, legt Schijf uit. Zo gaven studenten aan dat ze graag meer onderwijs over actuele thema’s zouden willen volgen, net als Classes waarin praktische vaardigheden centraal staan. Met beide wensen is in het nieuwe aanbod rekening gehouden.

In het aanbod van dit jaar is bijvoorbeeld de Honours Class 'Gaswinning in Groningen en het fenomeen van vertrouwen in de overheid'  opgenomen. Daarin bekijken de studenten de technische, juridische, psychologische en beleidsmatige kant van de gasproblematiek in Groningen. Daarnaast vindt de Honours Class 'Narrative Care: schrijven als een instrument voor zorgprofessionals' plaats, waarin studenten leren om te gaan met patiëntencommunicatie en het beeld dat patiënten van een zorgprofessional creëren. “Dit onderwerp is al erg populair in de VS, waardoor wij er graag mee willen experimenteren binnen de Honours Academy”, legt Schijf uit.


Bij de enquête konden studenten ook ideeën aandragen voor geheel nieuwe Honours Classes. “Sommige studenten hebben zelfs hele plannen uitgewerkt, tot de inhoud per college aan toe”, vertel Schijf enthousiast. “Maar zoals je zult begrijpen is het niet gelukt om dat nu al in het aanbod op te nemen.” Een van de ideeën, over (gender)diversiteit, wordt de aankomende maanden verder uitgewerkt met een groep studenten en docenten, zodat daarover volgend jaar een Honours Class kan worden gegeven.

Meer weten over Honours Classes en de inschrijfprocedure? Kijk op de website.

Door: IJsbrand Terpstra


 
Last Modified: 10-08-2017